Lịch học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên khóa 41

Trung tâm NVSP thông báo lịch học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên khóa 41 khoa Toán.
Chi tiết xem tại đây.