Báo cáo chuyên đề về Đề án đổi mới Chương trình, SGK sau 2015

Báo cáo chuyên đề về Đề án đổi mới Chương trình, SGK sau 2015
Thực hiện kế hoạch của nhà trường và Ban Thường trực Đề án đổi mới - Bộ GD&ĐT, Nhà trường thông báo kế hoạch nghe báo cáo chuyên đề về Đổi mới Chương trình, SGK sau 2015 cụ thể như sau:

1. Nghe báo cáo: 8h30, ngày thứ Năm, 03/4/2014. Tại Hội trường lớn: đối với CB-GV. Tại giảng đường: Phòng học B4.2 và B4.3: đối với toàn thể Sinh viên K36 khoa Toán

2. Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, Tổ Phương pháp giảng dạy, toàn thể sinh viên K36 và những người quan tâm.

3. Lịch học chính khoa theo TKB sáng ngày thứ Năm, 03/4/2014 sẽ chuyển sang sáng thứ Bảy, 05/4/2014.

Trân trọng đề nghị các Thầy/Cô trong thành phần nghe báo cáo, toàn thể sinh viên K36 Toán và mọi người quan tâm thu xếp công việc, thời gian để tham dự theo đúng kế hoạch. 
 
Các Thầy/Cô Trợ lý tổ chức, Trợ lý Giáo vụ và Cố vấn học tập triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
 
Trân trọng

Tác giả bài viết: BCN Khoa Toán