Danh sách sinh viên được hưởng chế độ (HK I.2014-2015)

BCN Khoa công bố danh sách sinh viên được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước trong học kỳ I năm học 2014 - 2015.
DANH SÁCH SINH VIÊN
ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Học kỳ 2, năm học 2013 - 2014)

+ SV DTVC:        16      SV              + SV thuộc hộ nghèo:    17   SV
+ SV tàn tật:          0      SV              + SV mồ côi:                    1   SV
 
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng
 hưởng TCXH
Ghi chú
1 Phàng A Cha 11/01/92 37A SPT Con DTVC  
2 Nguyễn Thị Nhung 04/02/92 37A SPT Con DTVC  
3 Thào Seo Vềnh 21/04/92 37A SPT Con DTVC  
4 Nông Xuân Khánh 30/10/92 37B SPT Con DTVC  
5 Lương Thị Thoa 27/03/93 37B SPT Con DTVC  
6 Bùi Thanh Thảo 06/12/93 37B SPT Con DTVC  
7 Lầu Bá Tu 07/12/92 37B SPT Con DTVC  
8 Ngô Thị Thùy Liên 06/10/93 37BSPT Con hộ nghèo  
9 Nguyễn Xuân Tiến 04/06/93 37BSPT Con hộ nghèo  
10 Trần Thị Ngân 26/05/93 37C SPT Con DTVC  
11 Bùi Thị Kim Oanh 16/04/93 37C SPT Con DTVC  
12 Phùng Thị Ngân 14/10/93 37C SPT Con hộ nghèo  
13 Bùi Thị Vân Anh 28/06/93 37C SPT Con hộ nghèo  
14 Bùi Thị Hoài 01/07/94 38ASPT Con hộ nghèo  
15 Hà Thị Nhung 26/11/94 38A SPT Con DTVC  
16 Trần Thị Phương 08/08/94 38ASPT Con hộ nghèo  
17 Nguyễn Thị Phượng 09/10/94 38CSPT Con hộ nghèo  
18 Trương Thị Thanh Thảo 11/09/94 38CSPT Con hộ nghèo  
19 Trần Thị Thanh 05/10/93 38DSPT Con hộ nghèo  
20 Lê Thị Duyên 05/09/90 38E SPT Con hộ nghèo  
21 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/09/94 38ESPT Con hộ nghèo  
22 Nguyễn Đức Minh 20/03/94 38CNT Con mồ côi  
23 Nguyễn Thị Hằng 31/10/95 39ASPT Con DTVC  
24 Dương Thị Thắm 10/09/94 39B SPT Con DTVC  
25 Hoàng Cẩm Huế 02/09/94 39B SPT Con DTVC  
26 Nguyễn Thị Nhung 28/01/95 39B SPT Con DTVC  
27 Đào Thị Hạnh 18/07/94 39C SPT Con hộ nghèo  
28 Đinh Thị Tuyết Nga 06/09/95 39D SPT Con hộ nghèo  
29 Đoàn Thị Xuân 18/06/95 39D SPT Con hộ nghèo  
30 Đinh Công Lương 09/05/94 39DSPT Con DTVC  
31 NgôThùy Linh 27/12/96 40ASPT Con hộ nghèo  
32 Nguyễn Thị Duyên 13/05/96 40BSPT Con hộ nghèo  
33 Nguyễn Thị Tiến 16/04/96 40BSPT Con DTVC  
34 Nguyễn Tiến Đạt 29/06/95 40DSPT Con hộ nghèo  
 
 Ấn định danh sách này có 34 sinh viên 


DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

(Học kỳ 2, năm học 2013 - 2014)

 

STT
 
Họ và Tên Lớp Đối tượng được miễn giảm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Anh 37CN SV là con bệnh binh BB2
2 Nguyễn Đức Minh 38CN SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa  
3 Lê Thị Lệ Quyên 39CN SV là con bệnh binh 2/3
 
 Ấn định danh sách này có 03 sinh viên 

DANH SÁCH SINH VIÊN 
ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Học kỳ I, năm học 2014 - 2015)


STT
 
HỌ VÀ TÊN LỚP HỘ NGHÈO HỘ CẬN NGHÈO
1 Trần Thị Hương 38A   x
2 Hà Thị Nhung 38A x  
3 Lưu thị Phương 38E   x
4 Nguyễn Thị Hằng 39A x  
5 Đinh Công Lương 39D   x
Tổng 2 3
 
 
Tổng số SV được hưởng hỗ trợ chi phí học tập: 05
          + Số SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: 02
          + Số SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo: 03

                                                                                                                       Hà Nội, ngày  12  tháng 10 năm 2014
Phó Trưởng khoa
  
Nguyễn Huy Hưng
Trợ lý Tổ chức
 
  Nguyễn Thị Thúy Hằng


Ghi chú: Các lớp kiểm tra lại thông tin, nếu có ý kiến phản hồi xin gặp cô Hằng (Trợ lý tổ chức) để biết thêm chi tiết.

Tác giả bài viết: Khoa Toán