Học bổng KKHT (Học kỳ 2. 2013 - 2014)

Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014.

BCN Khoa Công bố danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT (học kỳ 2. năm học 2013 - 2014). Các tập thể, cá nhân có thể tải về tại đây (*.pdf files) để kiểm tra thông tin. Nếu có sai sót xin liên hệ trực tiếp với Trợ lý tổ chức: cô Nguyễn Thị Thúy Hằng hoặc Trợ lý giáo vụ: Cô Nguyễn Thị Kim Lai  để kịp thời điều chỉnh.DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
 Học kỳ II, Năm học 2013 - 2014.


Khoá: 37 - Ngành:  Sư phạm Toán học. (Danh sách có 12 sinh viên)
 
 Chỉ tiêu học bổng: 12                       Số suất thực hiện: 12                        Số suất chưa thực hiện: 0
 
STT Họ và tên Lớp Căn cứ xét học bổng KKHT Phân loại
học bổng
Ghi chú
Điểm TBCTL Điểm RL
1 Nguyễn Thị Minh Toại 37A 3.67 91 XS  
2 Cao Thị Thoa 37B 3.67 85 Giỏi  
3 Lưu Thị Hồng Yên 37A 3.61 88 Giỏi  
4 Nguyễn Thị Mai Hương 37A 3.61 85 Giỏi  
5 Ngô Thị Lan Hương 37B 3.56 91 Giỏi  
6 Nguyễn Thị Thương 37A 3.50 86 Giỏi  
7 Lê Thị Thu 37C 3.50 80 Giỏi  
8 Đào Thị Phượng 37A 3.44 86 Giỏi  
9 Nguyễn Thị Nguyệt 37B 3.44 83 Giỏi  
10 Hoàng Thùy Linh 37B 3.44 81 Giỏi  
11 Nguyễn Thị Mai Phương 37C 3.44 80 Giỏi  
12 Đặng Kiều Trang 37C 3.44 80 Giỏi  


Khoá: 37 - Ngành:  Toán học(Danh sách có 03 sinh viên)
 
 Chỉ tiêu học bổng:03                        Số suất thực hiện:03                         Số suất chưa thực hiện: 0
 
STT Họ và tên Lớp Căn cứ xét học bổng KKHT Phân loại
học bổng
Ghi chú
Điểm TBCTL Điểm RL
1 Hoàng Thị Lý   3.71 91 XS  
2 Phạm Thị Tiến   3.62 83 Giỏi  
3 Trần Đặng Quỳnh Anh   3.29 84 Giỏi  
 


Khoá: 38 - Ngành:  Sư phạm Toán học. (Danh sách có 03 sinh viên)
 
 Chỉ tiêu học bổng: 18                       Số suất thực hiện: 03                        Số suất chưa thực hiện: 15
 
STT Họ và tên Lớp Căn cứ xét học bổng KKHT Phân loại
học bổng
Ghi chú
Điểm TBCTL Điểm RL
1 Nguyễn Thị Phương Nga D 3.55 88 Giỏi  
2 Đồng Thị Thương E 2.95 78 Khá  
3 Trần Thị Duyên C 2.61 81 Khá  
 


Khoá: 39 - Ngành:  Sư phạm Toán học. (Danh sách có 15 sinh viên)

Chỉ tiêu học bổng: 15                       Số suất thực hiện: 15                        Số suất chưa thực hiện: 0
 
STT Họ và tên Lớp Căn cứ xét học bổng KKHT Phân loại
học bổng
Ghi chú
Điểm TBCTL Điểm RL
1 Ngô Thị Vân D 3.87 89 Giỏi  
2 Bùi Thị Như Hoa B 3.47 80 Giỏi  
3 Thâ Thị Lan Anh B 3.27 82 Giỏi  
4 Lê Thị Thu Hà D 3.20 84 Giỏi  
5 Trần Thị Ngọc Mai C 3.20 79 Khá  
6 Nguyễn Thị Bạch Cúc B 3.20 76 Khá  
7 Đinh Thị Tuyết Nga D 3.17 72 Khá  
8 Trương Thị Mỹ Linh D 3.07 74 Khá  
9 Hoàng Phương Thúy D 3.03 74 Khá  
10 Vương Thị Hồng Giang D 2.90 74 Khá  
11 Vũ Thị Huyền B 2.77 74 Khá  
12 Trần Thị Hương A 2.77 73 Khá  
13 Nguyễn Thị Thuần D 2.73 74 Khá  
14 Nguyễn Thị Thùy D 2.67 74 Khá  
15 Nguyễn Thị Thảo A 2.67 73 Khá  


 P.Trưởng khoa
 
 
 
Nguyễn Huy Hưng
 
Trợ lý giáo vụ
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Lai
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 09  năm 2014

Trợ lý tổ chức
 
 
 
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: BCN Khoa Toán