Kết quả xét công nhận tốt nghiệp khoa Toán đợt tháng 6/2016

BCN khoa Toán công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp của K38, K37 và K36. Bảng thống kê chi tiết có thể tải về tại đây (K38, K36 và K37)
Nếu có ý kiến thắc mắc cần trao đổi, xin liên hệ với cô Nguyễn Thị Kim Lai, Trợ lý giáo vụ khoa. Thời hạn: 17h, ngày thứ Hai, 30/5/2016

Tác giả bài viết: BCN khoa Toán