Thông báo của Thư viện

Dành cho các sinh viên K37 làm KLTN
BCN Thư viện thông báo quy định về việc Sinh viên K37 làm KLTN nộp Văn bản lưu trữ tại Thư viện nhà trường. Chi tiết có thể xem hoặc tải về tại đây.

Tác giả bài viết: BCN Thư viện