Thông tin Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3

Nhằm kết nối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, trao đổi, giảng dạy và ứng dụng toán học giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học Tây Nguyên đăng cai tổ chức “Hội nghị Toán học Miền Trung – Tây Nguyên” lần thứ ba vào ngày 02-04/8/2019.
Thông tin chi tiết xem tại website http://hnthmttn.ddns.net/