Thông tin về xét Tốt nghiệp K37

Danh sách các sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015
Thực hiện kế hoạch của nhà trường, chiều ngày 02/6/2015, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp khoa Toán đã họp xét tốt nghiệp cho sinh viên K37 và số sinh viên K36 còn chưa được công nhận tốt nghiệp. BCN Khoa Toán niêm yết danh sách các sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp đợt 1, có thể xem hoặc tải về (PDF file) tại đây (K37SPToan, K37CNToan, K36)

Nếu có ý kiến thắc mắc, chưa rõ về danh sách này, xin liên hệ với BCN Khoa Toán 
(Hạn cuối cùng: 11h30, ngày 04/6/2015) để có thêm thông tin. 

Liên hệ: Thầy Nguyễn Huy Hưng, Phó Trưởng khoa
              Thầy Trần Minh Tước, Trưởng khoa

             Email: khoatoan.sp2@moet.edu.vn 

Tác giả bài viết: BCN Khoa Toán