Thực hiện Kỳ thi Học kỳ 2 (2014-2015)

Quan trọng: Về việc bổ sung CBCT thay thế các Thầy/Cô đi dạy tại địa phương
Vì lý do có các Thầy/Cô phải đi dạy tại các địa phương từ 01/6/2015.  Kính đề nghị các Thầy/Cô lưu ý kế hoạch coi thi của cá nhân để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ. Các Thầy/Cô không vướng lịch dạy hoặc có thể sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết. Xin trân trọng thông báo.

Tác giả bài viết: Ban Chủ nhiệm khoa Toán