Viện Toán học thông báo chương trình Cao học Quốc tế

Viện Toán học thông báo chương trình Cao học Quốc tế
Dành cho sinh viên ngành Toán đã tốt nghiệp
Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chương trình "Đào tạo thạc sĩ Toán học phối hợp với các trường đại học Quốc tế". Viện khuyến khích các sinh viên đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có đủ điều kiện, có nguyện vọng học tập, nghiên cứu ở những môi trường học thuật cao tham dự chương trình Cao học Quốc tế hoặc dự thính chương trình Cao học Quốc tế. Chi tiết xem hoặc tải về tại đây.

Tác giả bài viết: Khoa Toán

Nguồn tin: Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam