Tạp chí Toán học và Sinh viên (Số 5 - Tháng 3/2021)

Các bài báo trong số này:

Lịch sử Toán học 
1. Giải thưởng Abel vinh danh sự kết hợp của toán học và khoa học máy tính
Tác giả: Theo tạp chí Tia sáng.
Trang: 1-4.

Dành cho Toán sơ cấp
2. Ứng dụng của Nguyên lý Drichlet trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt: K43A – SPT.
Trang: 5-25.
3. Phương trình hàm Cauchy và một số vấn đề liên quan
Tác giả: Quách Đăng Duy và Nguyễn Thanh Nga: K45-TTA.
              Bùi Ngọc Diệp, cựu sinh viên Khóa 38, trường THPT Tây Hồ.
Trang: 26-51.
4. Nguyên lý bao hàm và loại trừ sử dụng trong các bài toán đếm
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt: K43A – SPT.
Trang: 52-63.
 
Chuyên đề toán cao cấp
5. Cực trị có điều kiện và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Thị Giang và Vũ Thị Thanh Hằng: K44B – SPT.
Trang: 63-84.
6. Chéo hóa ma trận và một vài ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Chu Thị Bích Thảo: K43B-SPT.
  Nguyễn Thị Lan: K43C-SPT.
Trang: 85-97.
7. Dãy Farey và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Thị Hường: K43-TTA.
Trang: 97-111.
 
Diễn đàn dạy học toán
8. Vận dụng mô hình hóa Toán học trong dạy học Bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
Tác giả: Phạm Tú Uyên, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thùy Dung, K44A-SPT.
Trang: 112-120.

Số báo hoàn chỉnh độc giải xem tại đây.