Lịch thi học kỳ 2 (năm học 2016 - 2017)

Khoa Toán công bố Lịch thi kết thúc học kỳ 2 (năm học 2016 - 2017) cho sinh viên các khóa K39, K40, K41 và K42.
Thông tin chi tiết xem tại đây.