03:24 EDT Thứ ba, 22/09/2020

Trang chủ » Lịch công tác » Lịch công tác

Lịch công tác tuần 42 (18.05 - 24.05.2015)

Chủ nhật - 17/05/2015 11:55
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41 NĂM HỌC 2014 – 2015
 (từ 11.5 đến 17.5.2015)
 
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
18-5
· 8h00’: Xê-mi-na Hình học - Đại số (Phòng C1.7, Giảng đường C; Tổ Hình học, Đại số và mọi người quan tâm).    
THỨ BA
19-5
· 10h00’: Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường (PH1; ô.Hà).
· 10h00’: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn của Hội thảo chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo (PH3; TP: theo Quyết định).
· 14h30’: Họp đại diện Công đoàn bộ phận (PH1; ô.Hà).
· 14h30’: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
* 19h30’: Liên hoan văn nghệ “Đài sen dâng Bác” lần thứ 18 khu vực Xuân Hòa (Sân khấu ngoài trời phường Xuân Hòa; TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, khách mời và mọi người quan tâm).
THỨ TƯ
20-5
· 9h00’: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2016 (PH3; TP: theo Quyết định).    
THỨ NĂM
21-5
· 8h00’: Hội thảo chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo (PHQT; TP: BCĐ, BTC, Ban Chuyên môn, Báo cáo viên và khách mời). · 14h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên (PH1; TP: theo Quyết định).
 
THỨ SÁU
22-5
· Tiết 1-3: Dự giờ đ/c. NV. Tuyên (A3.5; BCN & BCH Công đoàn khoa, Tổ Giải tích và mọi người quan tâm) · 15h00’: Lễ tổng kết khóa học cho sinh viên K37 Khoa Toán (HTL; Toàn thể CB-GV khoa Toán, Toàn thể sinh viên K37 Toán, BCH Liên chi đoàn, Đại biểu mời).  
THỨ BẢY
23-5
· 8h00’: HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2015 (HTL; TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, Trưởng các đơn vị, các Báo cáo viên).
· 8h00’: Khám sức khỏe cho sinh viên K39 (Trạm Y tế; 23 + 24/5, theo kế hoạch).
   
CHỦ NHẬT
24-5
     
 
 

Tác giả bài viết: Khoa Toán

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn