Lịch công tác tuần 01 (03-09.8.2015)

Bắt đầu năm học 2015 - 2106. Tuần thứ nhất. Các Thầy, Cô thực hiện lịch giảng dạy theo thời khóa biểu mới (đã gửi qua email và đăng trên website của Khoa) và Lịch công tác chung của nhà trường.

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Khoa Toán