Lịch công tác tuần 06 năm học 2015-2016 07/9 - 13/9/2015)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06 NĂM HỌC 2015 – 2016
 (từ 07.9.2015 đến 13.9.2015)
 
 
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
07-9
· 8h30’: Giao ban BGH (PH3).
· 9h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy (PH3).
· 10h00’: Họp Đảng ủy (PHQT, ô.Tước).
· 14h30’: Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 9/2015 (PHQT; ô.Tước).  
THỨ BA
08-9
· 8h00’: Sinh viên K41 nhập học (Theo kế hoạch P. Đào tạo).    
THỨ TƯ
09-9
· Tuần “Sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa cho sinh viên K41 (theo kế hoạch P.CTCT-HSSV).
· 9h30’: Họp Chi ủy
· 10h00’: Họp Chi bộ (VPK)
· 10h30’: Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường (PH1; ô.Hà).
· 14h30’: Họp đại diện Công đoàn bộ phận (PH1; ô.Hà).  
THỨ NĂM
10-9
     
THỨ SÁU
11-9
· 8h30’: Họp xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015-2016 (PH1; ô.Hưng).
· 9h30’: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên (PH1; TP: theo Quyết định).
· 14h00’: Họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2014-2015 (PHQT; ô.Hưng, b.Hằng).
· 14h30’: Họp HĐTS đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 (PH3, ô.Tước).
· 15h00’: Họp triển khai tập huấn công tác TTSP cho sinh viên K39 (PHQT; TP: theo Giấy mời).
 
THỨ BẢY
12-9
     
CHỦ NHẬT
13-9
     
 
 

Tác giả bài viết: Khoa Toán