Lịch công tác tuần 31 (02.03 - 08.03.2015)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 NĂM HỌC 2014 – 2015
 (từ 02.3 đến 08.3.2015)
  
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
02-3
· Phòng Thanh tra, Phòng Đào tạo và các khoa kiểm tra nề nếp chuyên môn.
· 10h00’: GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ẤT MÙI và VINH DANH TÂN TIẾN SĨ KHOA TOÁN NĂM 2015 (VPK; Toàn thể CB-GV trong khoa, BCH LCĐ, Khách mời).
· 14h30’: GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015 (HTL; TP: Toàn thể viên chức, viên chức đã nghỉ hưu và đại diện sinh viên: BCH Đoàn trường, BCH Hội SV, lớp trưởng, Bí thư chi đoàn).  
THỨ BA
03-3
     
THỨ TƯ
04-3
· 8h30’: Nữ viên chức nhận tiền Hội thảo Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Phòng Tài vụ (các đơn vị lập danh sách có xác nhận của Phòng TCCB).    
THỨ NĂM
05-3
  · 17h00’: Tổng VSMT đầu tháng (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực).  
THỨ SÁU
06-3
· Hội thảo Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại các đơn vị.    
THỨ BẢY
07-3
     
CHỦ NHẬT
08-3
     
 
 

Tác giả bài viết: Khoa Toán