Lịch công tác tuần 35 (30.03 - 05.04.2015)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 NĂM HỌC 2014 – 2015
 (từ 30.3 đến 05.4.2015)
 
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
30-3
     
THỨ BA
31-3
· 8h30’: Thăm và kiểm tra Đoàn TTSP K38 (31/3 - 01/4/2015; theo kế hoạch của PĐT).    
THỨ TƯ
01-4
    · 19h30’: Xê-mi-na Tiếng Anh chuyên ngành Toán (P4.1, khu Hiệu bộ).
THỨ NĂM
02-4
  · 14h00’: Xê-mi-na Giải tích (P4.1, Khu hiệu bộ; Tổ Giải tích, các học viên Cao học, NCS và mọi người quan tâm).
· 14h30’: Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 4-2015 (PHQT; ô.Tước).
· 17h00’: Tổng VSMT đầu tháng (lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực).
 
THỨ SÁU
03-4
· 9h00’: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2015 (PH3; TP: theo Quyết định).
· 9h00’: Họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 (PHQT; ô.Hưng, b.Hằng, b.Lai).
· 15h00’: Họp Chi ủy (VPK)
· 15h30’: Họp Chi bộ công tác tháng 4 và chuẩn bị Đại hội Chi bộ (VPK)
 
THỨ BẢY
04-4
· 8h00’: Phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè (04 + 05/4/2015; theo kế hoạch đã thông báo).    
CHỦ NHẬT 05-4      
 
 
 

Tác giả bài viết: Khoa Toán