Lịch công tác tuần 48 (30.6 - 06.7.2014)

Toàn thể CB-GV, SV được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Coi thi TSĐH 2014 theo kế hoạch chung của trường.
Tuần này không có lịch riêng của khoa.
Các Thầy/Cô không giảng dạy tại các địa phương sẽ được huy động coi thi TSĐH 2014 cùng với các Sinh viên K37 đã được tuyển chọn. Danh sách CBCT tại các điểm thi xem tại Văn phòng khoa.
Lịch tập huấn công tác coi thi đợt 1: 14h00, thứ Tư, ngày 02/7/2014. Địa điểm: Theo kế hoạch đã đăng trên Lịch công tác của nhà trường. 

Tác giả bài viết: Khoa Toán