Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô 2016

Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô 2016 - THÔNG BÁO SỐ 1
Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô. Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô 2016 được tổ chức vào tháng 10/2016 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Thông tin chi tiết có thể cập nhật tại địa chỉ: 


http://vms.org.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=1078:h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%91-h%C3%ACnh-h%E1%BB%8Dc-t%C3%B4-p%C3%B4-2016&Itemid=729&lang=vi

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Khoa Toán

Nguồn tin: Hội Toán học Việt Nam (VMS)