Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2020

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2020.
Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo Tuyển sinh Thạc sỹ, Tiến sĩ.