Thông báo về Hội thảo khoa học - Hội giao lưu Trung Bắc lần thứ X

Thông báo về Hội thảo khoa học - Hội giao lưu Trung Bắc lần thứ X
Thông báo của BTC về Hội thảo khoa học trong Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ X (CĐSP Yên Bái, 11/2014).
Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc được tổ chức 2 năm một lần. Hội giao lưu năm nay là lần thứ X, được tổ chức tại Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái vào tháng 11 năm 2014.

Hội thảo khoa học là một hoạt động quan trọng trong chương trình Hội giao lưu. Hội thảo năm nay sẽ tập trung vào những vấn đề xoay quanh sự nghiệp đổi mới giáo dục đang được toàn xã hội quan tâm. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo khoa học có thể xem hoặc tải về tại đây (*.pdf files)

Tác giả bài viết: Khoa Toán

Nguồn tin: BTC Hội giao lưu Trung Bắc lần thứ X