Mẫu bài báo gửi đăng tạp chí Toán học và Sinh viên

Ban biên tập tạp chí Toán học và Sinh viên gửi các tác giả file mẫu khi gửi bài cho tạp chí.

Tải file về tại đây.

Trân trọng.